رنگ چیست؟

بدون ديدگاه
رنگ چیست؟ به هر مایع، یا شبه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را ...